Menu

Paano matukoy ang simula at katapusan ng Ramaḍān

Mga Aral at Paalaala 32


Sinabi ng Propeta ﷺ:

إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلاَثِينَ يَوْمًا

“Kung inyong makita ang Hilāl (ang bagong buwan sa Ramaḍān), mag-ayuno kayo, at kung inyong makita ito (ang bagong buwan sa Shawwāl), ihinto ninyo (ang pag-aayuno), ngunit kung maulap ang kalangitan  sa inyo, mag-ayuno kayo ng tatlumpong (30) araw.”


Ṣaḥīḥ Muslim (bilang. 1081)


Isinalin sa wikang Tagalog ni Ṭāhir Bin Manṣūr sa pamamagitan ng tulong ni Abū Yaḥyá Rueda
April 21, 2020 | Shaʿbān 28, 1441H

X Incorrect username or password! Username and password cannot be empty!