Menu

Dumating sa inyo ang Ramaḍān

Mga Aral at Paalaala 33


Mula kay Abū Hurairah رضي الله عنه na nagsabi: Sinabi ng Sugo ng Allāh ﷺ:

أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ

“Dumating sa inyo ang Ramaḍān, isang mabiyayang buwan, kung saan ginawang obligasyon sa inyo ng Allāh, Ang Makapangyarihan at Ang Dakila, ang pag-aayuno. Binubuksan (sa buwang ito) ang mga pintuan ng kalangitan (ang Paraiso) at isinasara ang mga pintuan ng Impiyerno at ikinakadena ang mga Shayāṭīn (satanas o demonyo). (Sa buwang ito) May isang gabi ang Allāh kung saan mas mainam ito kaysa sa isang libung buwan, sinuman ang nawalan ng kabutihan nito ay tunay na nawalan.”


Ṣaḥīḥ Sunan an-Nasāʾī 2/93 | bilang ng Ḥadīth: 2105


Isinalin sa wikang Tagalog ni Ṭāhir Bin Manṣūr sa pamamagitan ng tulong ni Abū Yaḥyá Rueda
April 24, 2020 | Ramaḍān 01, 1441H

X Incorrect username or password! Username and password cannot be empty!