Menu

Ang Isrāʾ wal Miʿrāj ay hindi sa buwan ng Rajab.

Mga Aral at Paalaala 28


قال شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله كما في مجموع فتاويه ورسائله (٢٢/٢٨٠): يَظن بعض الناس أنَّ الإسراء والمِعراج كان في رجب، في ليلة سبعة وعشرين، وهذا غلط، ولم يصحّ فيه أثَر عن السَّلف أبدًا، حتى إنَّ ابن حزم ــ رحمه الله ــ حكَى الإجماع على أنَّ الإسراء والمِعراج كان في ربيع الأوَّل، ولكن الخلاف موجود، فلا إجماع، وأهل التاريخ اختلفوا في هذا على نحو عشرة أقوال

Sinabi ni Shaykh Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-ʿUthaymīn رحمه الله sa kanyang Majmuʿ Fatāwá wa ar-Rasāʾīl (22/280):

“Inaakala ng ibang mga tao na ang Isrāʾ wal Miʿrāj (Ang gabi ng paglalakbay at pagtaas ng Propeta ﷺ) ay nasa (buwan ng) Rajab, sa gabi ng ika-dalawampu’t pito (27), at ito ay mali, at walang wastong salaysay ang naiulat mula sa Salaf kailanman. Kahit si Ibn Ḥazm, binanggit niya ang Ijmāʿ (pinagkasunduan ng mga iskolar) na ang Isrāʾ wal Miʿrāj ay nasa (buwan ng) Rabīʿ al-ʾAwwal, ngunit mayroong ibang opinyon (ang ibang mga iskolar), at hindi (ito) Ijmāʿ (pinagkasunduan ng mga iskolar), at may iba’t ibang opiniyon ang mga mananalaysay (historian), at mayroon mga sampung opiniyon tungkol dito (ayon sa mga mananalaysay).”


Isinalin sa wikang Tagalog ni Ṭāhir Bin Manṣūr sa pamamagitan ng tulong ni Abū Yaḥyá Rueda
March 22, 2020 | Rajab 27, 1441H

X Incorrect username or password! Username and password cannot be empty!