Menu

Ang Pintuan sa Paraiso para sa mga Nag-ayuno

Mga Aral at Paalaala 40

Mula kay Sahl bin Saʿd رضي الله عنه na nagsabi, sinabi ng Sugo ng Allāh ﷺ:

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يَدْخُلُ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَدْخُلُونَ مِنْهُ فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ

“Katotohanan mayroong isang pintuan sa Paraiso na tinatawag na ar-Rayyān, ang mga nag-ayuno (lang) ang makakapasok dito sa Araw ng Muling-Pagkabuhay. Walang sinuman ang makakapasok dito kasama nila. Sasabihin: Nasaan na ang mga nag-ayuno upang maipasok sila dito. At kapag nakapasok na ang huling papasok sa kanila, isasara ito at walang sinuman ang makakapasok na dito.”

[Ṣaḥīḥ Muslim; bilang ng Ḥadīth 1152]


Isinalin sa wikang Tagalog ni Ṭāhir Bin Manṣūr sa pamamagitan ng tulong ni Abū Yaḥyá Rueda
May 11, 2020 | Ramaḍān 18, 1441H

X Incorrect username or password! Username and password cannot be empty!