Menu

Ang Pulitika ay sumisira sa Daʿwah

Mga Aral at Paalaala 13


Sinabi ni Shaykh Muqbil ibn Hādī al-Wādiʿī رحمه الله:

من تعلّق بالسياسة العصرية فسدت دعوته

“Sinuman ang umayon o kumapit sa pulitika ng kasalukuyang panahon, ang kanyang Daʿwah (panawagan) ay masisira.”


al-Imām al-Almaʿī #249


Isinalin sa wikang Tagalog ni Ṭāhir Bin Manṣūr sa pamamagitan ng tulong ni Abū Yaḥyá Rueda
December 01, 2018 | Rabīʿ al-ʾAwwal 22, 1440H

X Incorrect username or password! Username and password cannot be empty!