Menu

Ang pagpalabis sa pagpuri kay Propeta Muḥammad ﷺ

Mga Aral at Paalaala 2


Sinabi ng Sugo ng Allāh ﷺ:

لاَ تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ

“Huwag kayong magmalabis sa pagpuri sa akin tulad ng ginawa ng mga Kristiano kay Hesus na anak ni Maryam. Sapagkat ako ay isang alipin lamang, kaya ipakilala ninyo ako bilang alipin ni Allāh at Kanyang sugo.”


[Ṣaḥīh al-Bukhārī 3445]


Isinalin sa wikang Tagalog ni Ṭāhir Bin Manṣūr sa pamamagitan ng tulong ni Abū Yaḥyá Rueda
November 24, 2017 | Rabīʿ al-Awwal 05, 1439H

X Incorrect username or password! Username and password cannot be empty!