Menu

Ang ipaalam sa mga gobyernong hindi Muslim kung may nais sumali sa ISIS - Shaykh Ṣāliḥ al-Luḥaydān


Tanong:

Naway bigyan ka ng Allāh ng kabutihan, kung tiyak na alam ko na may isang tao na gustong sumali sa ISIS, maari ko bang ipaalam sa gobyerno, lalo na kung ang gobyerno ay hindi Muslim?

Shaykh Ṣāliḥ ibn Muḥammad al-Luḥaydān:

Ano ang gobyerno?

Nagtatanong:

Ang gobyerno ay hindi Muslim.

Shaykh Ṣāliḥ ibn Muḥammad al-Luḥaydān:

Hindi Muslim?

Nagtatanong:

Opo.

Shaykh Ṣāliḥ ibn Muḥammad al-Luḥaydān:

Hindi angkop maliban na ipaalam mo sa kanila.


Isinalin sa wikang Tagalog ni Ṭāhir Bin Manṣūr sa pamamagitan ng tulong ni Abū Yaḥyá Rueda
February 04, 2019 | Jumādā al-Awwal 28, 1440H

X Incorrect username or password! Username and password cannot be empty!