Menu

Ang Pahayag: “Patayin ang oras”

Mga Aral at Paalaala 25


:قال الشيخ صالح الفوزان

.وأما قول الجاهل نقتل الوقت؛ فالوقت ليس عدوا تقتله! الوقت إنما هو رأس مالك وذخيرتك عند الله

Sinabi ni Shaykh Ṣāliḥ ibn Fawzān al-Fawzān:

Ngunit ang pahayag ng mangmang [o ignorante]: “Patayin natin ang oras”, Ang oras ay hindi kalaban upang patayin mo. Bagkus ito ay iyong pinakamainam na pag-aari at ang iyong pinakamainam na kayamanan sa Allāh.


Silsilah al-Liqāʾāt 5/33


Isinalin sa wikang Tagalog ni Ṭāhir Bin Manṣūr sa pamamagitan ng tulong ni Abū Yaḥyá Rueda
February 23, 2020 | Jumādā ath-Thānī 28, 1441H

X Incorrect username or password! Username and password cannot be empty!