Menu

Ang pagdiriwang ng Mawlid an-Nabī

Mga Aral at Paalaala 5


Sinabi ni Shaykh Taj ad-Dīn al-Fākihānī رحمه الله:

.لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة، ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة، الذين هم القدوة في الدين، المتمسكون بآثار المتقدّمين، بل هو بِدعة

“Wala akong nalalaman para dito sa (pagdiriwang ng) Mawlid na kahit anong batayan sa Aklat (Qurʾān), maging sa Sunnah at maging ang gawain na ito ay isinalaysay ng kahit isa sa mga Iskolar ng Ummah na silang mga huwaran sa Relihiyon na mahigpit na pinanghahawakan ang pamamaraan ng mga naunang tao. Sa halip, Ito ay Bidʿah (makabagong gawain).”


al-Mawrid fi ʿAmal al-Mawlid


Isinalin sa wikang Tagalog ni Ṭāhir Bin Manṣūr sa pamamagitan ng tulong ni Abū Yaḥyá Rueda
November 30, 2017 | Rabīʿ al-Awwal 11, 1439H

X Incorrect username or password! Username and password cannot be empty!