Menu

Ang mga Khawārij ay pumapatay ng mga Muslim

Mga Aral at Paalaala 4


Sinabi ni Shaykh Rabīʿ ibn Hādī al-Madkhalī:

والخوارج يقتلون الناس وهم في الصلاة فيتحرون وقت الصلاة ليقتلوا الناس في مساجدهم

“Ang mga Khawārij ay pumapatay ng mga tao habang sila ay nagdarasal. Maingat nilang binabantayan ang oras ng pagdarasal upang mapatay nila ang mga tao sa kanilang mga Masājid.”


Adh-Dharīʿah ilá Bayān Maqaṣid Kitāb ash-Shariʿah 1/135


Isinalin sa wikang Tagalog ni Ṭāhir Bin Manṣūr sa pamamagitan ng tulong ni Abū Yaḥyá Rueda
November 28, 2017 | Rabīʿ al-Awwal 09, 1439H

X Incorrect username or password! Username and password cannot be empty!