Menu

Ang batas ng Isbāl

Sinabi ng Sugo ng Allāh ﷺ:  مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ  “Anumang kasuotan na lumampas sa bukong-buko (ng mga kalalakihan) ay nasa Impiyerno.”  [Ṣaḥīh al-Bukhārī 5787]


Sinabi ng Sugo ng Allāh ﷺ:

مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ

“Anumang kasuotan na lumampas sa bukong-buko (ng mga kalalakihan) ay nasa Impiyerno.”


[Ṣaḥīh al-Bukhārī 5787]


Isinalin sa wikang Tagalog ni Ṭāhir Bin Manṣūr sa pamamagitan ng tulong ni Abū Yaḥyá Rueda
November 22, 2017 | Rabīʿ al-Awwal 03, 1439H

X Incorrect username or password! Username and password cannot be empty!