Menu

Ang pagluha habang nagsasagawa ng Duʿāʾ

Mga Aral at Paalaala 10


Sinabi ni Shaykh ʿAbd al-ʿAzīz ibn Bāz رحمه الله:

من يبكي في الدعاء ولا يبكي عند سماع كلام الله ينبغي له أن يعالج نفسه ويخشع في قراءته أعظم مما يخشع في دعائه

"Sinuman ang naluluha sa Duʿāʾ (panalangin) ngunit hindi naluluha kapag naririnig ang Salita ng Allāh (Ang Qurʾān), kailangang gamutin niya ang kanyang sarili at dapat siyang higit na matakot (sa Allāh) sa pagbigkas niya (ng Qurʾān) kaysa sa pagkatakot niya (sa Allāh) sa kanyang Duʿāʾ."


Majmūʿ al-Fatāwā 11/346


Isinalin sa wikang Tagalog ni Ṭāhir Bin Manṣūr sa pamamagitan ng tulong ni Abū Yaḥyá Rueda
October 09, 2018 | Muḥarram 28, 1440H

X Incorrect username or password! Username and password cannot be empty!