Menu

Ang paggawa ng kuwento upang mapatawa ang mga tao

Mga Aral at Paalaala 30


Sinabi ng Propeta ﷺ:

وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ

Kasawian sa kanya na gumagawa ng kuwento upang mapatawa ang mga tao, kasawian sa kanya, kasawian sa kanya!


Sunan Abī Dāwūd (#4990), At-Tirmidhī (#2315), at iba. Tinawag ni Tirmidhī ang Ḥadīth Ḥasan, at sumang-ayon dito si Al-Albānī.


Isinalin sa wikang Tagalog ni Ṭāhir Bin Manṣūr sa pamamagitan ng tulong ni Abū Yaḥyá Rueda
March 31, 2020 | Shaʿbān 07, 1441H

X Incorrect username or password! Username and password cannot be empty!