Menu

Ano ang sasabihin sa Laylat al-Qadr

Mga Aral at Paalaala 44

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ، مَا أَقُولُ فِيهَا? قَالَ: قُولِي: اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ اَلْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

Mula kay ʿĀʾishah رضي الله عنها na nagsabi: nagtanong ako: O Sugo ng Allāh, kung alam ko kung aling gabi ang Laylat al-Qadr (Gabi ng Tadhana) ano ang sasabihin ko dito? Sumagot siya: sabihin mo:

اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ اَلْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

“O Allāh, tunay na ikaw ay ʿAfuww (mapagpatawad), minamahal mo ang pagpapatawad, kaya patawarin mo ako.”

[Jāmiʿ at-Tirmidhī (bilang ng Ḥadīth: 3513) at Sunan Ibn Mājah (bilang ng Ḥadīth: 3850)]


Isinalin sa wikang Tagalog ni Ṭāhir Bin Manṣūr sa pamamagitan ng tulong ni Abū Yaḥyá Rueda
May 17, 2020 | Ramaḍān 24, 1441H

X Incorrect username or password! Username and password cannot be empty!