Menu

Ang pagsalita tungkol sa relihiyon na walang kaalaman

Mga Aral at Paalaala 8


Sinabi ni Shaykh al-Islām Ibn Taymiyyah رحمه الله:

.من تكلم في الدين بلا علم كان كاذب، وإن كان لا يتعمد الكذب

“Sinuman ang magsalita tungkol sa Islām na walang kaalaman (patungkol sa Islām), siya ay nag sinungaling, kahit hindi niya layunin mag sinungaling.”


Majmūʿ al-Fatāwā 10/449


Isinalin sa wikang Tagalog ni Ṭāhir Bin Manṣūr sa pamamagitan ng tulong ni Abū Yaḥyá Rueda
January 06, 2018 | Rabīʿ ath-Thānī 18, 1439H

X Incorrect username or password! Username and password cannot be empty!