Menu

Ang Mananampalataya sa Paglisan ng Ramaḍān

Mga Aral at Paalaala 48

Sinabi ni al-Ḥāfiẓ Ibn Rajab رحمه الله:

.كيف لا تجري للمؤمن على فراق رمضان دموعٌ وهو لا يدري هل بقي له في عمره إليه رُجوعٌ

❝Paanong hindi maluluha ang isang mananampalataya sa paglisan ng Ramaḍān samantalang hindi niya alam kung may natitira pa sa kanyang buhay upang maabutan niya ito (muli).❞

[Laṭāʾif al-Maʿārif; pahina. 217]


Isinalin sa wikang Tagalog ni Ṭāhir Bin Manṣūr sa pamamagitan ng tulong ni Abū Yaḥyá Rueda
May 25, 2020 | Shawwāl 02, 1441H

X Incorrect username or password! Username and password cannot be empty!