Menu

Welcoming the month of Ramaḍān and some of its rulings by Shaykh Dr. ʿAbdullāh aẓ-Ẓafīrī

A Tele-Lecture delivered by Shaykh Dr. ʿAbdullāh ibn Ṣulfīq aẓ-Ẓafīrī on "Welcoming the month of Ramaḍān and some of its rulings" on 27 Shaʿbān 1441H corresponding to 20 April 2020

The lecture was translated by Muḥammad Shabana.


Tinanong si Shaykh Dr. ʿAbdullāh aẓ-Ẓafīrī حفظه الله tungkol sa paglalagay ng mga poster na nagsasabing “Ramaḍān Mubārak”, o “Welcome Ramaḍān”, o mga pahayag na tulad nito sa mga lansangan.

Sumagot siya (sa buod): hindi ito mula sa Sunnah at wala itong basehan at hindi ito mula sa gawain ng mga Salaf (mga naunang henerasyon ng mga Muslim).


Tinanong si Shaykh Dr. ʿAbdullāh aẓ-Ẓafīrī حفظه الله tungkol sa pagligo sa dagat bago sumapit ang Ramadan upang matanggal ang mga kasalanan.

Sumagot siya: ito ay Bid‘ah (makabagong gawain) at hindi mula sa gabay ng Islām...

X Incorrect username or password! Username and password cannot be empty!